dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : สำนักสรรพากรภาค 11 สุราษฎร์ธานี : การพัฒนาความคิดและการวางแผนงานให้ประสบความสำเร็จ
รายละเอียด:

สำนักสรรพากรภาค 11 สุราษฎร์ธานี จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาความคิดและการวางแผนงานให้ประสบความสำเร็จ" เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : Public Training : การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 17
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การสร้างและพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) รุ่น 17 เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : THAI YAZAKI : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 2
รายละเอียด:

บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด สาขาบางพลี จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 18 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 33
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) รุ่น 33 เมื่อวันที่ 18 มิถุนยายน 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : THAI YAZAKI : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 1
รายละเอียด:

บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด สาขาบางคล้า จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers)  เมื่อวันที่ 17 และ 19 มิถุนายน 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : ISUZU : การคิดเชิงบวกในชีวิตและการทำงาน (Positive Thinking)
รายละเอียด:

บริษัท อีซูซุเทคนิคัลเซ็นเตอร์เอเซีย จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การคิดเชิงบวกในชีวิตและการทำงาน" (Positive Thinking) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 โดยมี ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : CPPC : การสื่อสารและนำเสนอแบบมืออาชีพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ # 3
รายละเอียด:

บริษัท ซี.พี. สหอุตสาหกรรม จำกัด สาขาสีคิ้ว จัดอบรมหลักสูตร "การสื่อสารและนำเสนอแบบมืออาชีพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ "  # 3 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : HGST : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (PSDM) # 9
รายละเอียด:

บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา" (Problem Solving & Decision Making) รุ่น 9 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : UZ : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 1
รายละเอียด:

บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) # 1 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 มิถุนายน 2015
ชื่ออัลบั้ม : CPPC : การสื่อสารและนำเสนอแบบมืออาชีพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่
รายละเอียด:

บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด สาขาบางพลี จัดอบรมหลักสูตร "การสื่อสารและนำเสนอแบบมืออาชีพสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ " เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93  [ถัดไป]