ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มีนาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)
รายละเอียด:

บริษัท ทรีบอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ" (Positive Thinking for Success) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 มีนาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So)
รายละเอียด:

บริษัท อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So"  (Ho-Ren-So) เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มีนาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 41
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) รุ่น 41 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 มีนาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)
รายละเอียด:

บริษัท เอ.เอ.เอ. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ" (HR for Non HR) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 มีนาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
รายละเอียด:

บริษัท เอช วี ฟิลลา จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : 7Q เพื่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
รายละเอียด:

บริษัท เมเรียล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “7Q เพื่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน” (7Q for Success) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การคิดและการวางแผนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ (Thinking & Action Plan for Success)
รายละเอียด:

บริษัท อิตัลไทยอุตสาหกรรม จำกัด  จัดอบรมหลักสูตร "การคิดและการวางแผนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ " (Thinking & Action Plan for Success) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success)
รายละเอียด:

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จํากัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ" (Team Building for Success) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : สร้างพลังคน...เสริมพลังทีม (Team Spirit)
รายละเอียด:

บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "สร้างพลังคน...เสริมพลังทีม" (Team Spirit) เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี อ.โอภาส บึงไกร  เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : 5S & Kaizen for Productivity Improvement
รายละเอียด:

บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์แมนซ์ โพลิเมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงาน"  และ "Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน" เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี อ.พิทักษ์พงษ์ จัตุชัย เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  [ถัดไป]