ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 43
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) รุ่น 43 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 กรกฎาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
รายละเอียด:

บริษัท  สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การคิดอย่างเป็นระบบ" (Systematic Thinking) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : 7Q เพื่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)
รายละเอียด:

บริษัท อีเกิ้ล อินเตอร์ทรานส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “7Q เพื่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน” (7Q for Success) เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 กรกฎาคม 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill)
รายละเอียด:

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าบางปะกง) จัดอบรมหลักสูตร "การนำเสนออย่างมืออาชีพ" (Professional Presentation Skill) เมื่อวันที่ 4 และ 6 กรกฎาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 24 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Human Relation & Effective Communication)
รายละเอียด:

พิพิธภัณฑ์ศิริราช  จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ" (Human Relation & Effective Communication) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Positive Thinking for Success)
รายละเอียด:

บริษัท ทรัพย์โปรดักส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน" (Positive Thinking for Success) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skill)
รายละเอียด:

บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด  จัดอบรมหลักสูตร "การนำเสนออย่างมืออาชีพ" (Professional Presentation Skill) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนา EQ เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (EQ for Success)
รายละเอียด:

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนา EQ เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน" (EQ for Success) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
รายละเอียด:

บริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด จังหวัดเลย จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา" (Leadership for Leader) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มิถุนายน 2016
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความประทับใจ (Service Mind)
รายละเอียด:

บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การบริการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความประทับใจ" (Service Mind) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 โดยมี อ.ราชันย์ จำปีแก้ว เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  [ถัดไป]