ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 39
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา" (Leadership for Leader) รุ่น 39 เมื่อวันที่15 มีนาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : จุดประกายความคิด พิชิตความสำเร็จ (Attitude for Success) # 2
รายละเอียด:

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "จุดประกายความคิด พิชิตความสำเร็จ" (Attitude for Success) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Attitude for Success) # 3
รายละเอียด:
โรงแรมดุสิตธานี จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน" (Attitude for Success) รุ่น 3 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
รายละเอียด:

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน" เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 โดยเชิญ อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

 

จำนวนรูป : 1 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 3
รายละเอียด:

บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) (ระยอง) จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) รุ่น 3 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : จุดประกายความคิด พิชิตความสำเร็จ (Attitude for Success) # 1
รายละเอียด:

บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "จุดประกายความคิด พิชิตความสำเร็จ" (Attitude for Success) รุ่น 1 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
รายละเอียด:

บริษัท เอช.ซี.สตาร์ค จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา" (Leadership for Leader) เมื่อวันที่ 6-7 มีนาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 4 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) # 1
รายละเอียด:
บริษัท สยาม อาซาฮี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ" (Quality Awareness) รุ่น 1 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 3 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย (Organization Awareness) # 2
รายละเอียด:

บริษัท โยโกฮามา ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย" (Organization Awareness) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 มีนาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนานักบริหาร (Management Developing Program)
รายละเอียด:
กระทรวงกลาโหม จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนานักบริหาร" (Management Developing Program) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร
จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  [ถัดไป]