ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การวางแผนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ (Action Plan for Success) # 2
รายละเอียด:

บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร " การวางแผนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ" (Action Plan for Success) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 กรกฎาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร Train the Trainers # 32 G1
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) รุ่น 32 Group 1 เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 กรกฎาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การวางแผนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ (Action Plan for Success) # 1
รายละเอียด:

บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร " การวางแผนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ" (Action Plan for Success) รุ่น 1 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 กรกฎาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)
รายละเอียด:

บริษัท อาร์แอล ไทย จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ" (Working with Different Generation Employee) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 สิงหาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : KNS : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
รายละเอียด:

บริษัท คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 กรกฎาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : Public Training : Problem Solving & Decision Making # 20
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา" (Problem Solving & Decision Making) รุ่น 20 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 กรกฎาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 41
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา" (Leadership for Leader) รุ่น 41 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 กรกฎาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) รุ่น 14
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ" (Positive Thinking for Success) รุ่น 14 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 กรกฎาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ (Self-Development for Teamwork)
รายละเอียด:

บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาทีมงานให้มีประสิทธิภาพ" (Self-Development for Teamwork) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ (Personal Productivity)
รายละเอียด:

บริษัท ออริจิน อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ" (Personal Productivity) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 

 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  [ถัดไป]