ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 ธันวาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 51
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) รุ่น 51 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 ธันวาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : จิตสำนึกในความสูญเสีย (Waste Awareness) # 3
รายละเอียด:

บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "จิตสำนึกในความสูญเสีย" (Waste Awareness) รุ่น 3 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 ธันวาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ (Personal Productivity)
รายละเอียด:

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร  "การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ" (Personal Productivity)  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 ธันวาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : จิตสำนึกในความสูญเสีย (Waste Awareness) # 2
รายละเอียด:

บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "จิตสำนึกในความสูญเสีย" (Waste Awareness) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 ธันวาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : จิตวิทยาและศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานยุค 4.0 (GENIUS SUPERVISOR 4.0)
รายละเอียด:

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเต็มส์ โคราช จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "จิตวิทยาและศิลปะการบังคับบัญชาสำหรับหัวหน้างานยุค 4.0" (GENIUS SUPERVISOR 4.0) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.สมศักดิ์ชัย เลาหะพันธ์ เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)
รายละเอียด:

กลุ่มนักศึกษาภาคพิเศษ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ วิชา HR7113 การจัดการฝึกอบรมและการพัฒนา (Mangement of Training and Development)  จัดอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างพลังบวก เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ความสำเร็จ" (Positive Thinking for Success) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : จิตสำนึกในความสูญเสีย (Waste Awareness) # 1
รายละเอียด:

บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "จิตสำนึกในความสูญเสีย" (Waste Awareness) รุ่น 1 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 ธันวาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) รุ่น 16
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ" (Positive Thinking for Success) รุ่น 16 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) # 22
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา" (Problem Solving & Decision Making) รุ่น 22 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2017
ชื่ออัลบั้ม : Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 43
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training หลักสูตร "การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา" (Leadership for Leader) รุ่น 43 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  [ถัดไป]