ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 31 มีนาคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการบริหารเวลา (Effective Time Management)
รายละเอียด:

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร  "เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ" (Effective Time Management) เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 มีนาคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : แนวคิดการผลิตแบบ Lean (Lean Manufacturing)
รายละเอียด:

บริษัท เมาน์เทน ท็อป (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "แนวคิดการผลิตแบบ Lean" (Lean Manufacturing) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 มีนาคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
รายละเอียด:

บริษัท เอ็มจีซี อิเล็กโทรเทคโน (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร  "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 มีนาคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการทำงานเป็นทีม (Supervisory Skill and Teamwork)
รายละเอียด:

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างานและการทำงานเป็นทีม" (Supervisory Skill and Teamwork) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 10 มีนาคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : ลดเครียด เพิ่มสุข สนุกกับงาน (De-Stress and be HAPPY)
รายละเอียด:

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด จัดอบรมหลักสูตร  "ลดเครียด เพิ่มสุข สนุกกับงาน" (De-Stress and be HAPPY) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 โดยมี อ.กันตินันท์ เดชจินดา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 มีนาคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)
รายละเอียด:

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "TPM การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม" (Total Productive Maintenance) (Day 1-2) เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2565 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 2
รายละเอียด:

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 1
รายละเอียด:

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) รุ่น 1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 มกราคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อความสำเร็จ (Attitude for Success)
รายละเอียด:

บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อความสำเร็จ" (Attitude for success) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 ธันวาคม 2021
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)
รายละเอียด:

บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การบริการที่เป็นเลิศ" (Service Excellence) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 โดยมี อ.สุทัศน์ ใหญ่อินทร์ เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  [ถัดไป]