ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 สิงหาคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO)
รายละเอียด:

บริษัท เควกเกอร์ ฮาวท์ตัน (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So" (HO-REN-SO) เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 25 กรกฎาคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน (Preparation of New Supervisor)
รายละเอียด:

บรษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน" (Preparation of New Supervisor) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 กรกฎาคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
รายละเอียด:

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) (5 วัน) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 (Day 3) โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 กรกฎาคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การจัดการความเครียด (Stress Management)
รายละเอียด:

บริษัท เอ็นแม๊กซ์ โซล่าร์ 1 (อีพีซี) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การจัดการความเครียด" (Stress Management) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 มิถุนายน 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 2
รายละเอียด:

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) (2 วัน) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และ 7 กรกฎาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 มิถุนายน 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 1
รายละเอียด:

บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) (2 วัน) รุ่น 1 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 และ 6 กรกฎาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 28 มิถุนายน 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การวางแผนปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จ (Action Plan for Success)
รายละเอียด:

บริษัท เอส.พี.ออโตโมทีฟ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท เอส.พี. เมทัลพาร์ท จากัด จัดอบรมหลักสูตร "การวางแผนปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จ" (Action Plan for Success) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 มิถุนายน 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
รายละเอียด:

บริษัท ไอ-ซีเคียว จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 มิถุนายน 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)
รายละเอียด:

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรมหลักสูตร หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) (5 วัน) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 (Day 1) วันที่ 5 กรกฎาคม 252465 (Day 2) โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 23 มิถุนายน 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 65
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training  หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) รุ่น 65 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา (Swissotel Bangkok Ratchada) เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98  [ถัดไป]