ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 มิถุนายน 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
รายละเอียด:

บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร  "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 พฤษภาคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership Development)
รายละเอียด:

บริษัท มูซาชิ ออโตพาร์ท จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา" (Leadership Development) เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 11 พฤษภาคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) # 6
รายละเอียด:

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร "เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา" (Problem Solving & Decision Making) รุ่น 6 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 6 พฤษภาคม 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills)
รายละเอียด:

บริษัท มูซาชิ ออโตพาร์ท จำกัด จัดอบรมหลักสูตร  "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Supervisory Skills) เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 30 เมษายน 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement)
รายละเอียด:

บริษัท นวลฉวีวิศวกรรม จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน" (Kaizen for Productivity & Improvement) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 29 เมษายน 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 64
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) รุ่น 64 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา (Swissotel Bangkok Ratchada) เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 เมษายน 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 77
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) รุ่น 77 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา (Swissotel Bangkok Ratchada) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 เมษายน 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนานักบริหารยุคใหม่ (Management Developing Program)
รายละเอียด:

บริษัท มูซาชิ ออโตพาร์ท จำกัด จัดอบรมหลักสูตร  "การพัฒนานักบริหารยุคใหม่" (Management Developing Program) เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 เมษายน 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
รายละเอียด:

บริษัท ไดนามิค เอ็กซ์เพรส จำกัด จัดอบรมหลักสูตร  "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 2 เมษายน 2022
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การมอบหมายงานและสร้างสายสัมพันธ์ ที่ได้ทั้งงานและทั้งใจ (TWI-JI/JR Job Instruction / Job Relations)
รายละเอียด:

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรมออนไลน์หลักสูตร  "การมอบหมายงานและสร้างสายสัมพันธ์ ที่ได้ทั้งงานและทั้งใจ" (TWI-JI/JR Job Instruction / Job Relations) เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 9 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97  [ถัดไป]