ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


หลักสูตร : การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination) article

 

หลักสูตร : การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)

วิทยากร :  อาจารย์ ยุทธวินัย  โชติจิรชยา
ระยะเวลา : 1 วัน (09.00 - 16.00 น.)
รูปแบบการอบรม : *มีเฉพาะออนไลน์
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท (ยังไม่รวม Vat)
โปรโมชั่น (online) : 2,700 บาท (ยังไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 7 วัน
โปรโมชั่น ต่อที่ 2 : สมัครอบรม 5 ท่าน ฟรีอีก!! 1 ท่าน
รายละเอียดอื่น ๆ : **มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
  ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

สมัครอบรมสัมมนา

1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์

รุ่น/วันที่ รูปแบบการอบรม ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
(โอนก่อน 7 วัน)
สมัครอบรมสัมมนา
รุ่น 1 วันที่ 22 ม.ค. 2565
online
4,000 2,700
รุ่น 2 วันที่ 23 ก.ย. 2565 online 4,000 2,700 ลงทะเบียน

2. ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี่ ใบสมัครอบรม

รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ทุกส่วนงาน หรือผู้ที่สนใจในการพัฒนาตนเองด้านการสื่อสารประสานงาน

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจในหลักของการสื่อสาร ความสำคัญ และปัญหาที่มักจะเกิดจากการสื่อสาร เสริมสร้างเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการสื่อสารประสานงานในการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานที่ดี  เพื่อนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จักกัน
09.20 – 12.00 น. แบ่งกลุ่ม / แจ้งกติกา / หัวข้ออบรมวันนี้
  Module 1: เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  - ความหมาย / ความสำคัญ / องค์ประกอบในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  - ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร
  - เรียนรู้วัจนภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน
  แนวทางในการก้าวข้ามปัญหาการสื่อสาร

- ฝึกทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

เทคนิคการสื่อสารในการทำงานเชิงรุก
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. Module 2: เทคนิคการประสานงานเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน
  ความหมาย / วัตถุประสงค์ ของการประสานงาน
  ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารประสานงาน
  ประเมินตนเอง เพื่อเรียนรู้ตนเองและเข้าใจผู้อื่น (DISC)

- เทคนิคการสื่อสารประสานงานคนแต่ละสไตล์

เทคนิคการประสานงานเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน
  สรุป / มอบรางวัล / ถ่ายรูปร่วมกัน / มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา  10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

รูปแบบการสัมมนา :

  • 1. การบรรยาย 40 %
  • 2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
  • 3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 %

  ดาวน์โหลดหลักสูตร

 ..................................................................................................................

อัตราค่าสัมมนาปกติ

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
4,000
280
120
4,160
4,280

อัตราค่าสัมมนาราคาโปรโมชั่น (เมื่อโอนชำระเงินก่อนอบรม 7 วัน) (online)

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
2,700
189
81
2,808
2,889
วิธีการชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร
  ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัส บางกะปิ 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 775-2-13706-9
"บจก. พีเพิ่ล ไดนามิค"  หรือ "Peopledynamic Co., Ltd."
สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
69/26 หมู่ 4  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-555-112-9712

 
แนะนำหลักสูตร :: Public Training

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) (2 วัน) article
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) (2 วัน) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article