ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) (2 วัน) article

 Presentation Online

หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ

(Professional Presentation Skills) (หลักสูตร 2 วัน)

วิทยากร :  อาจารย์ ยุทธวินัย  โชติจิรชยา
ระยะเวลา : 2 วัน (09.00 - 16.00 น.)
สถานที่ : โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ
หรือ โรงแรมโซนรัชดาฯ
อัตราค่าสัมมนา : 10,000 บาท (ไม่รวม Vat)
โปรโมชั่น : 9,000 บาท (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 7 วัน
รายละเอียดอื่น ๆ : **มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
  ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

 

สมัครอบรมสัมมนา

1. ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์

รุ่น/วันที่ รูปแบบการอบรม ราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
(โอนก่อน 7 วัน)
สมัครอบรมสัมมนา
รุ่น 22 วันที่ 18-19 พ.ค. 2566 onsite 10,000 9,000 ลงทะเบียน
รุ่น 23 วันที่ 23-24 พ.ย. 2566 onsite 10,000 9,000 ลงทะเบียน

 

2. ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี่ ใบสมัครอบรม

รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุกระดับ, ผู้ที่นำเสนองาน

วัตถุประสงค์ :
  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ และสามารถวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อออกแบบการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการนำเสนอ สามารถออกแบบเนื้อหา กำหนดวิธีการ และวางแผนการนำเสนอได้อย่างเป็นระบบเหมาะสมกับเวลา
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการพูดนำเสนอ เสริมสร้างความมั่นใจ และพัฒนาบุคลิกภาพการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้งานได้ง่าย สามารถนำมาพัฒนาทักษะการนำเสนอให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

วันแรก  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จักกัน
09.20 – 12.00 น. แบ่งกลุ่ม / แจ้งกติกา / หัวข้ออบรมวันนี้
  1. เกี่ยวกับการนำเสนอ
  การนำเสนอคืออะไร

วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ

- หน้าที่ของผู้นำเสนองาน

- ประเภทการนำเสนอ
  - หลักการที่ควรรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผู้ฟัง
  2. โครงสร้างการนำเสนอ 
  - เกริ่นนำ

- เนื้อหา

- การสรุป/การปิดการนำเสนอ

- การถามตอบ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. 3. ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ 

- การใช้น้ำเสียง

- การใช้สายตา

- การใช้ภาษาท่าทาง

- ลักษณะการยืน / การเคลื่อนไหว

- เทคนิคการสร้างอารมณ์ขัน

- เทคนิคการตอบคำถาม

- เทคนิคการลดความประหม่า / ตื่นเต้น
วันที่สอง  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. ละลายพฤติกรรม / ทบทวนการอบรมในวันแรก
09.20 – 12.00 น. Workshop # ฝึกปฏิบัติยกระดับการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรประเมินผลเป็นรายบุคคล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. 4. สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอ
  - สื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการนำเสนอ
  เทคนิคการทำ Power Point Presentation ให้เหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจ
  แหล่งข้อมูลสำหรับจัดทำ Power Point Presentation
  5. เทคนิคการทำ Power Point Presentation ให้เหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจ
  สรุป / มอบรางวัล / ถ่ายรูปร่วมกัน / มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา  10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

รูปแบบการสัมมนา :

  • 1. การบรรยาย 30 %
  • 2. ฝึกปฏิบัติรายบุคคล, Workshop และการนำเสนอผลงาน 50%
  • 3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

  ดาวน์โหลดหลักสูตร

 ..................................................................................................................

อัตราค่าสัมมนาปกติ

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
10,000
700
300
10,400
10,700

อัตราค่าสัมมนาราคาโปรโมชั่น (เมื่อโอนชำระเงินก่อนอบรม 7 วัน) 

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
9,000
630
270
9,360
9,630

 

วิธีการชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร
  ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัส บางกะปิ 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 775-2-13706-9
"บจก. พีเพิ่ล ไดนามิค"  หรือ "Peopledynamic Co., Ltd."
สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
69/26 หมู่ 4  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-555-112-9712

 

 

 
แนะนำหลักสูตร :: Public Training

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) (2 วัน) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article