dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) (2 วัน) article

การนำเสนออย่างมืออาชีพ, Professional Presentation Skill, Presentation Skill, หลักสูตรการนำเสนอ, พัฒนาทักษะการนำเสนอ, เทคนิคการนำเสนอ

หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ

(Professional Presentation Skills) (หลักสูตร 2 วัน)

วิทยากร :  อาจารย์ ยุทธวินัย  โชติจิรชยา
เวลา : 09.00 - 16.00 น. 
รูปแบบการอบรมสัมมนา : online by Zoom Meeting 
อัตราค่าสัมมนา : 8,000 บาท (ไม่รวม Vat)
ราคาโปรโมชั่น : 6,000 บาท (ไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 7 วัน
รายละเอียดอื่น ๆ : **มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
  ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

 

สมัครอบรมสัมมนา

1. ลงทะเบียนออนไลน์

รุ่น/วันที่

สมัครอบรมสัมมนา

รุ่น 16 / วันที่ 25-26 มี.ค. 2564 ลงทะเบียน
รุ่น 17 / วันที่ 21-22 ก.ค. 2564 ลงทะเบียน
รุ่น 18 / วันที่ 18 และ 25 พ.ย. 2564 ลงทะเบียน

2. ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี่ ใบสมัครอบรม

รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน  หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญ มีความรู้ด้านเทคนิค การวางแผน และกำหนดเป้าหมายของการนำเสนอ รวมถึงทักษะการสื่อสาร การเตรียมการสำหรับการนำเสนอ เทคนิคการโน้มน้าวจูงใจ การจัดการคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ฟัง สามารถประยุกต์ใช้เทคนิค และความรู้ต่าง ๆ เพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ

เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

วันแรก  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จักกัน
09.20 – 12.00 น. แบ่งกลุ่ม / แจ้งกติกา / หัวข้ออบรมวันนี้
  1. เกี่ยวกับการนำเสนอ
  การนำเสนอคืออะไร

วัตถุประสงค์ของการนำเสนอ

หลักในการนำเสนอเพื่อโน้มน้าว

หน้าที่ของผู้นำเสนองาน
  2. โครงสร้างการนำเสนอ 
  - เกริ่นนำ

- เนื้อหา

- การสรุป/การปิดการนำเสนอ

- การถามตอบ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. 3. ทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ 
  - การวิเคราะห์ผู้ฟัง

- การใช้น้ำเสียง

- การใช้สายตา

- การใช้ภาษาท่าทาง

- ลักษณะการยืน/การเคลื่อนไหว

- เทคนิคการสร้างอารมณ์ขัน

- เทคนิคการตอบคำถาม

- เทคนิคการลดความประหม่า / ตื่นเต้น
วันที่สอง  
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. ละลายพฤติกรรม / ทบทวนการอบรมในวันแรก
09.20 – 12.00 น. Workshop # ฝึกปฏิบัติยกระดับการนำเสนออย่างมืออาชีพ โดยวิทยากรประเมินผลเป็นรายบุคคล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. 4. เทคนิคการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
  5. เทคนิคการทำ Power Point Presentation ให้เหมาะสมและเป็นที่น่าสนใจ
  สรุป / มอบรางวัล / ถ่ายรูปร่วมกัน / มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา  10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

รูปแบบการสัมมนา :

  • 1. การบรรยาย 30 %
  • 2. ฝึกปฏิบัติรายบุคคล, Workshop และการนำเสนอผลงาน 50%
  • 3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

  ดาวน์โหลดหลักสูตร

 ..................................................................................................................

อัตราค่าสัมมนาปกติ

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
8,000
560
240
8,320
8,560

อัตราค่าสัมมนารับส่วนลด (เมื่อโอนชำระเงินก่อนอบรม 7 วัน)

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
6,000
420
180
6,240
6,420
วิธีการชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร
  ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัส บางกะปิ 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 775-2-13706-9
"บจก. พีเพิ่ล ไดนามิค"  หรือ "Peopledynamic Co., Ltd."
สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
69/26 หมู่ 4  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-555-112-9712

 
แนะนำหลักสูตร :: Public Training

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) (2 วัน) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article
หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article