dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


หลักสูตร : OKRs กลยุทธ์วัดผลเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร (Objectives and Key Results) article

OKRs

หลักสูตร : OKRs กลยุทธ์วัดผลเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์กร 

(Objectives and key results)

วิทยากร :  09.00 - 16.00 น. 
เวลา : ดร.อิทธินันท์ สันทัศ
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท (ยังไม่รวม Vat)
ราคาโปรโมชั่น : 3,500 บาท (ยังไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 7 วัน
โปรโมชั่น ต่อที่ 2 : สมัครอบรม 5 ท่าน ฟรีอีก!! 1 ท่าน
รายละเอียดอื่น ๆ : **มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
  ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

 

สมัครอบรมสัมมนา

1. ลงทะเบียนออนไลน์

รุ่น/วันที่

สมัครอบรมสัมมนา

รุ่น 1 / วันที่ 22 เม.ย. 2563 ลงทะเบียน
รุ่น 2 / วันที่ 15 ก.ย. 2563 ลงทะเบียน

2. ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี่ ใบสมัครอบรม

รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานระดับบังคับบัญชา หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ

วัตถุประสงค์ :

  • 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมในทุกระดับได้เข้าใจแนวคิด วิธีการในการนำ OKR มาปรับประยุกต์ใช้ในองค์กร
  • 2. เพื่อให้ผู้เข้าใจได้เข้าใจความต่างการวัดผลแบบ KPI และ OKR มีรูปแบบต่างกันอย่างไร
  • 3. เพื่อให้ผู้อบรมได้นำ OKR ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อหน่วยงานของตนเองได้

เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. 1. BSC, MBO, KPIs, OKRs เหมือนหรือต่างกันอย่างไรในการบริหารผลงาน
  - Balanced Scorecard (BSC) 
  Management by Objective (MBO) 
  Key Performance Indicators (KPIs)
  Objective Key Results (OKRs)
  2. แนวคิดและแนวทางการใช้ OKR เพื่อเป็นวิธีการตั้งเป้าหมายให้แต่ละคน เพื่อเป้าหมายของทุกคน สอดคล้องกันทั้งองค์กร
  3. ความรู้เกี่ยวกับ OKRs
  OKRs คืออะไร 

- จุดเด่นของ OKRs คืออะไร

- ประเภทของ OKRs (Committed OKRs, Aspirational OKRs)

4. ทำไมต้องใช้ OKR แล้ว OKR มีประโยชน์ต่อองค์กรอย่างไร

- การสร้าง One Direction: ทุกคนทำงานเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันด้วย OKR

- การสร้างวินัย และการ Focus งาน (ทำทีละงาน และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ) ด้วย OKR

- การสร้างกระบวนการทำงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ OKR
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. 5. กระบวนการของ OKRs
  เทคนิคการกำหนด Objective

เทคนิคการกำหนด Key Results

แนวทางการกำหนดเกรดและการประเมิน OKRs

6. แนวทางการกำหนด Objective จาก Mission, Vision ขององค์กร สู่เป้าหมาย

Workshop: การกำหนด Objective ขององค์กรสู่เป้าหมาย

7. การวิเคราะห์ Key Result ของแต่ละเป้าหมาย เพื่อจำแนกเป็น Action Plan
  Workshop: การวิเคราะห์ Key Result ของแต่ละเป้าหมายสู่ Action Plan
  สรุป / มอบรางวัล / ถ่ายรูปร่วมกัน / มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา  10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

รูปแบบการสัมมนา :

  • การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) 30 %
  • Workshop และนำเสนอกิจกรรมกลุ่ม 70 %

  ดาวน์โหลดหลักสูตร

 ..................................................................................................................

อัตราค่าสัมมนาปกติ

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
4,000
280
120
4,160
4,280

อัตราค่าสัมมนารับส่วนลด (เมื่อโอนชำระเงินก่อนอบรม 7 วัน)

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
3,500
245
105
3,640
3,745
วิธีการชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร
  ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัส บางกะปิ 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 775-2-13706-9
"บจก. พีเพิ่ล ไดนามิค"  หรือ "Peopledynamic Co., Ltd."
สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
69/26 หมู่ 4  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-555-112-9712

 
แนะนำหลักสูตร :: Public Training

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article