dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


หลักสูตร : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So) article

Ho-Ren-So

หลักสูตร : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So

(Ho-Ren-So)

วิทยากร :  อาจารย์ ยุทธวินัย  โชติจิรชยา
เวลา : 09.00 - 16.00 น. 
สถานที่ : โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท (ยังไม่รวม Vat)
ราคาโปรโมชั่น : 3,500 บาท (ยังไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 7 วัน
โปรโมชั่น ต่อที่ 2 : สมัครอบรม 5 ท่าน ฟรีอีก!! 1 ท่าน
รายละเอียดอื่น ๆ : **มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
  ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

 

สมัครอบรมสัมมนา

1. ลงทะเบียนออนไลน์

รุ่น/วันที่

สมัครอบรมสัมมนา

รุ่น 3 / วันที่ 21 พ.ค. 2564 ลงทะเบียน
รุ่น 4 / วันที่ 24 ก.ย. 2564 ลงทะเบียน

2. ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี่ ใบสมัครอบรม

รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก ทุกส่วนงาน 

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจในวัฒนธรรมการทำงานแบบญี่ปุ่น  ทราบถึงหลักการบริหารการสื่อสารแบบ HO-REN-SO สามารถนำหลักของ HO-REN-SO ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย   ใช้ในการติดต่อประสานงานทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากการสื่อสาร และช่วยสร้างสัมพันธภาพทีดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร

เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จักกัน
09.20 – 12.00 น. แบ่งกลุ่ม / แจ้งกติกา / หัวข้ออบรมวันนี้
  1. วัฒนธรรมการทำงานแบบญี่ปุ่น 6 ประการที่ควรรู้
  - หลักการบริหารเวลา
  - หลักการบริหารความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
  - หลักการทำงานเป็นทีม
  - หลักการบริหารการสื่อสาร

- หลักการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

- หลักการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

- การบริหารการสื่อสารแบบ HO-REN-SO

2. HO-การรายงาน คือหน้าที่เป็นอย่างไร

- จุดสำคัญของ HO

- เทคนิคในการสรุปรายงาน / ลักษณะการรายงานที่ดี

- วิธีและขั้นตอนการรายงาน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. 3. REN-การประสานงาน คือการใส่ใจอย่างไร
  - จุดสำคัญของ REN
  - พฤติกรรมคน 4 ธาตุเพื่อการประสานงาน
  - ศิลปะในการติดต่อ-ประสานงาน
  4. SO-การปรึกษา เพื่อแก้ไขเป็นอย่างไร

- จุดสำคัญของ SO

- วิธีและขึ้นตอนการปรึกษาหารือ

- เครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหา

- การฟัง ทักษะสำคัญของการปรึกษาหารือ
  สรุป / มอบรางวัล / ถ่ายรูปร่วมกัน / มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา  10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

รูปแบบการสัมมนา :

  • 1. การบรรยาย 40 %
  • 2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
  • 3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 %

  ดาวน์โหลดหลักสูตร

 ..................................................................................................................

อัตราค่าสัมมนาปกติ

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
4,000
280
120
4,160
4,280

อัตราค่าสัมมนารับส่วนลด (เมื่อโอนชำระเงินก่อนอบรม 7 วัน)

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
3,500
245
105
3,640
3,745
วิธีการชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร
  ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัส บางกะปิ 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 775-2-13706-9
"บจก. พีเพิ่ล ไดนามิค"  หรือ "Peopledynamic Co., Ltd."
สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
69/26 หมู่ 4  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-555-112-9712

 
แนะนำหลักสูตร :: Public Training

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article