ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


หลักสูตร : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR)

Hr for Non HR

หลักสูตร : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างานและผู้จัดการ

(HR for Non HR)

วิทยากร :  อาจารย์ ยุทธวินัย  โชติจิรชยา
เวลา : 09.00 - 16.00 น. 
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดาภิเษก)
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท (ยังไม่รวม Vat)
ราคาโปรโมชั่น : 3,500 บาท (ยังไม่รวม Vat) เมื่อชำระค่าสัมมนาก่อนวันอบรม 7 วัน
โปรโมชั่น ต่อที่ 2 : สมัครอบรม 5 ท่าน ฟรีอีก!! 1 ท่าน
รายละเอียดอื่น ๆ : **มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
  ค่าอบรมสัมมนาสามารถลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437

 

สมัครอบรมสัมมนา

1. ลงทะเบียนออนไลน์

รุ่น/วันที่

สมัครอบรมสัมมนา

รุ่น 1 / วันที่ 17 พ.ค. 2562 ลงทะเบียน
รุ่น 2 / วันที่ 12 ก.ย. 2562 ลงทะเบียน

 2. ดาวน์โหลดใบสมัครคลิ๊กที่นี่ ใบสมัครอบรม

รายละเอียดหลักสูตร/กำหนดการ

กลุ่มเป้าหมาย พนักงานระดับบังคับบัญชา หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ 

วัตถุประสงค์ : ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) สามารถนำหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ไปบริหารจัดการพนักงานในส่วนงาน รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลการทำงานที่ดีได้และเข้าใจกลไก ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)  และเพื่อให้ผู้จัดการทราบถึงกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อไม่ให้นำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมายแรงงาน

เวลา

หัวข้อ/รายละเอียด

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.20 น. ละลายพฤติกรรม ทำความรู้จักกัน
09.20 – 12.00 น. แบ่งกลุ่ม / แจ้งกติกา / หัวข้ออบรมวันนี้
  1. บทบาท และหน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน/ผู้จัดการ ในการบริหารคน
  2. กระบวนการบริหารงานบุคคลและเครื่องมือที่ผู้บังคับบัญชาควรรู้
  กระบวนการสรรหา
     - Recruitment Framework
     - เทคนิคสัมภาษณ์งาน (S-T-A-R Interviewing Technique)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. กระบวนการพัฒนา
     - การวิเคราะห์ลูกน้อง 4 ประเภท
     - เทคนิคการสอนงาน
   กระบวนการรักษาไว้
     -  จิตวิทยาการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
    - การบริหารแรงงานสัมพันธ์ / กฎระเบียบ วินัยและการลงโทษ
   กระบวนการใช้ประโยชน์
     - การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา
    - เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับ
  สรุป / มอบรางวัล / ถ่ายรูปร่วมกัน / มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา  10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น.

รูปแบบการสัมมนา :

  • 1. การบรรยาย 40 %
  • 2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
  • 3. การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 30 %

  

 ..................................................................................................................

อัตราค่าสัมมนาปกติ

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3% รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
4,000
280
120
4,160
4,280

อัตราค่าสัมมนารับส่วนลด (เมื่อโอนชำระเงินก่อนอบรม 7 วัน)

จำนวน ค่าสัมมนา +VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%

รวมจ่ายสุทธิ

กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย 3%
1 ท่าน
3,500
245
105
3,640
3,745
วิธีการชำระค่าสัมมนาโดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร
  ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัส บางกะปิ 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 775-2-13706-9
"บจก. พีเพิ่ล ไดนามิค"  หรือ "Peopledynamic Co., Ltd."
สั่งจ่ายในนาม
  บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
69/26 หมู่ 4  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  20000 
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 010-555-112-9712

 
แนะนำหลักสูตร :: Public Training

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article
หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article