dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


อ.ธนภัทร ธรรมากัลยากุล article

ดร.ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

อ.ธนภัทร ธรรมากัลยากุล

 การศึกษา

 • PhD. Management Program North Bangkok University 
 • MBA Marketing Stamford International University, Thailand 
 • Bachelor of Business Development West coast College (English Language Institute) Edith Cowan University, Australia       
 • Bachelor of Public Relations Suan Dusit  Rajabhat University, Thailand


 ประวัติการทำงานในอดีต - ปัจจุบัน

 • วิทยากรการขาย การตลาด และบุคลิกภาพการบริการ ให้แก่องค์กรภาครัฐและเอกชน (ปัจจุบัน)
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Skin Concept (ผลิตภัณฑ์สกินแคร์) (ปัจจุบัน)
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Patto Thailand (ปัจจุบัน)
 • ประธารกรรมการ บริษัท มาสเตอร์ 2018 (ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด (ปัจจุบัน)
 • Sister Spring Clinic, Bangkok Clinic Revolution, QN, Angkor Cambodia, Duchy Boy Cambodia 2018, Khmer Super Model 2018, Miss Grand Cambodia 2018
 • Prudential Life Assurance (Thailand) Agency AVP)
 • United Overseas Bank Business Development Manager (Privilege Banking)
 • Citibank N.A Personal Banker Manager
 • Asia Plus Securities Business Development Manager, Wealth Management
 • Siam Commercial Bank (SCB) Personal Banker

 ประสบการณ์ด้านวิทยากร และหลักสูตรที่เชี่ยวชาญ

 • การเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางนักขาย
 • เสริมสร้างพลังทักษะ 'การขาย" สู่การเป็น "พนักงานขายหน้าร้านมืออาชีพ"
 • กุญแจสู่ความสำเร็จในอาชีพนักขาย
 • บุคลิกภาพในการนำเสนอเพื่อการขายที่น่าประทับใจ
 • บุคลิกภาพนักขายมืออาชีพ
 • บุคลิกภาพการสื่อสารและการยอมรับกุญแจสู่ความสำเร็จในงานขาย
 • ความลับสู่การเป็นสุดยอดนักขาย
 • พัฒนาทักษะการขายสู่นักขายมืออาชีพ
 • การนำเสนอการขายอย่างมืออาชีพ
 • การขายหน้าร้านมืออาชีพ
 • การวางกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายทะลุเป้า
 • ขายและบริการลูกค้าอย่างไรให้โดนใจ
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองสู่ความเป็นมืออาชีพของนักขายที่ประสบความสำเร็จ
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองปิดการขายและโน้มน้าวใจทรงประสิทธิภาพ
 • การบริการจากใจที่เป็นเลิศ
 • กลยุทธ์การบริการให้เข้าถึงหัวใจลูกค้า
 • การจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าอย่างมืออาชีพ
 • Service Mind by Personal Inner
 • เทคนิคการขายแบบเผชิญหน้าลูกค้า
 • I am on Sale (ขายตัวตน คนขายจริง)
 • ศิลปะการขายสไตล์นักสร้างความสัมพันธ์
 • 123 Sale ปิดการขายทางโทรใน7นาที
 • การบริหารการเปลี่ยนแปลง
 • การบริหารจัดการทีมแบบมืออาชีพ
 • จิตสำนึกรักองค์กร
 • จิตสำนึกแห่งคุณภาพเพื่อการสร้างองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
 • การแก้ไขปัญหาและป้องกันการร้องเรียนจากลูกค้า
 • การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
 • Excellent Services from the Heart
 • Service Strategies to reach the Customer’s Heart 
 • Professional Customer Complaints Management
 • Strategies for Mind Exchange
 • Improving the Level of Services     
 • Money Making with Impressive Personality
 • Inner service mind
 • Customer Service Excellence Workshop 2019   
 • Customer Acquisition Strategies in Service Industry
 • Super Brand Ambassador
 • Management & Factory industry
 • Proficiency Communication
 • Sense of Crisis
 • Customer Relationship Management
 • Effective cost reduction through human capital development in the 4.0 era
 • Develop Workforce and Time Management Competencies
 • Effective Coordination
 • Managing Employee Behavior Diversity in organization
 • Professional Team Leader
 • Proficiency Communication
 • Quality Awareness for Organization Sustainable Growth
 • Self-Productivity Enhancement for Success
 • Solving preventing Customer complaints
 • Rısk Management
 • Digital marketing4.0
 • Creative Thinking
 • Train the Trainer 
 • The Psychology in People Management
 • Effective Communication Skills
 • Leader’s perspective
 • Talent Management for the strength growth and sustainability of Business
 • Leadership Fundamentals

download
Expert Team

ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร article
รศ.ดร.ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์ article
อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา article
ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ article
ดร.อิทธินันท์ สันทัศ article
อ.สาโรจน์ พึ่งไทย article
อ.ศิริรัตน์ จิรังสัจจาวิจิตร article
อ.ไมตรี บุญขันธ์ article
อ.สมศักดิ์ชัย เลาหะพันธ์ article
อ.วิเชษฐ เย็นกลม article