ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


THREEBOND : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-SoTHREEBOND : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-Soarticle

บริษัท ทรีบอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TPI : การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน # 1TPI : การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน # 1article

บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด จัดอบรม รุ่น 1 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยมี ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

MEYER : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา  (Problem Solving & Decision Making) MEYER : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) article

บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Walk Rally : HEART At-Ze for successWalk Rally : HEART At-Ze for successarticle

บริษัท เอสเธติค ซีเครท (แอท-ซี) จำกัด จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

PROLAB : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) PROLAB : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SANMINA : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Development) # 2SANMINA : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Development) # 2article

บริษัท แซนมินา-ไซ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมในนามบริษัท พรศิวะ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SANMINA : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Development) SANMINA : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Development) # 1 article

บริษัท แซนมินา-ไซ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมในนามบริษัท พรศิวะ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]