ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


PHARMALAND GROUP : การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management)PHARMALAND GROUP : การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management)article

กลุ่มบริษัทในเครือ PHARMALAND GROUP จัดอบรมเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Kojima : คิด Smart ด้วย Critical Thinking Tools (Critical Thinking) # 6Kojima : คิด Smart ด้วย Critical Thinking Tools (Critical Thinking) # 6article

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรม รุ่น 6 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 โดยมี ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

METCO : ทักษะการโน้มน้าวและจูงใจ (Persuasion and Motivation Skill)METCO : ทักษะการโน้มน้าวและจูงใจ (Persuasion and Motivation Skill)article

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

LANDY HOME : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)LANDY HOME : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)article

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 73Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 73article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training รุ่น 73 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 85Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 85article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training รุ่น 85 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

METCO : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)METCO : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)article

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ENERFLEX : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)ENERFLEX : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)article

บริษัท เอ็นเนอร์เฟล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

METCO : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำด้วย Growth Mindset (Leadership & Growth Mindset) # 2METCO : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำด้วย Growth Mindset (Leadership & Growth Mindset) # 2article

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดอบรม รุ่น 2 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Kojima : คิด Smart ด้วย Critical Thinking Tools (Critical Thinking) # 5Kojima : คิด Smart ด้วย Critical Thinking Tools (Critical Thinking) # 5article

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรม รุ่น 5 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 โดยมี ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

[Go to top]