dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


หลักสูตร : จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)BLC : จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)article

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์คอสเมติค จำกัด จัดอบรม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : ทัศนคติและวิสัยทัศน์ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Attitude & Vision for Success) #2Bangkokcrystal : ทัศนคติและวิสัยทัศน์ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Attitude & Vision for Success) #2article

บริษัท บางกอก คริสตัล จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "ทัศนคติและวิสัยทัศน์ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน" (Attitude & Vision for Success) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) Tir : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article

บริษัท ไต๋ รับเบอร์ จำกัด จัดอบรม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : ทัศนคติและวิสัยทัศน์ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Attitude & Vision for Success) BCC : ทัศนคติและวิสัยทัศน์ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Attitude & Vision for Success) # 1article

บริษัท บางกอก คริสตัล จำกัด จัดอบรม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) VTC : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article

ศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 
หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) Thai Bridgestone : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)article

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด จัดอบรม เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So) #2AGC : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (Ho-Ren-So) #2article

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน)  จัดอบรม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) รุ่น 37Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 37article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 54Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 54article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : Core Competency & TRACE for Leader รุ่น 2Thai Bridgestone : Core Competency & TRACE for Leader # 2article

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด จัดอบรม เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]