ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


MAMA : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 2MAMA : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 2article

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

MAMA : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 1MAMA : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 1article

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TMH : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อความสำเร็จ (Attitude for Success)TMH : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อความสำเร็จ (Attitude for Success)article

บริษัท ทรีมันนี่ โฮลดิ้ง จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SEIKO : การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)SEIKO : การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)article

บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 โดยมี อ.สุทัศน์ ใหญ่อินทร์ เป็นวิทยากร

STARPRINT : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination) STARPRINT : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination) article

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Online Public Training : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) # 18Online Public Training : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) # 18article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Online Public Training เมื่อวันที่ 3 และ 15 ธันวาคม 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร 

Online Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 75Online Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 75article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Online Public Training เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

BAI : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)BAI : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)article

บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 1 และ 8 ธันวาคม 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

YSP : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน (Kaizen for Productivity & Cost Reduction)YSP : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน (Kaizen for Productivity & Cost Reduction)article

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

Online Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 68Online Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 68article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Online Public Training เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]