ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


CH RADIATOR : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)CH RADIATOR : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)article

บริษัท ซีเอช เรดิเอเตอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TYC : ระบบป้องกันความผิดพลาดในการผลิต Poka Yoke (Poka Yoke) TYC : ระบบป้องกันความผิดพลาดในการผลิต Poka Yoke (Poka Yoke) article

บริษัท ไทยยัง เคมีคอล จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 โดยมี อ.พิสิษฐ์ อุษยาพร เป็นวิทยากร

TEIJIN : คิดอย่างผู้นำยุคใหม่ด้วย Growth Mindset (Growth Mindset) # 1TEIJIN : คิดอย่างผู้นำยุคใหม่ด้วย Growth Mindset (Growth Mindset) # 1article

บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ จัดอบรม รุ่น 1 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยมี ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 72Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 72article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training รุ่น 72 เมื่อวันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Kojima : คิด Smart ด้วย Critical Thinking Tools (Critical Thinking) # 4Kojima : คิด Smart ด้วย Critical Thinking Tools (Critical Thinking) # 4article

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรมออนไลน์ รุ่น 4 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 โดยมี ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 84Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 84article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training รุ่น 84 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

foodhouse : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership Skills)foodhouse : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership Skills)article

บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

DAIKIN : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) DAIKIN : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article

บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Arcelik Hitachi : การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)Arcelik Hitachi : การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)article

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์ (Day 3) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

Kojima : เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ (Data Analysis Techniques for Decision Making) # 2Kojima : เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ (Data Analysis Techniques for Decision Making) # 2article

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรมออนไลน์ รุ่น 2 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

[Go to top]