ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


METCO : สร้างพลังการทำงานเป็นทีม (Teamwork and Cooperation) # 2METCO : สร้างพลังการทำงานเป็นทีม (Teamwork and Cooperation) # 2article

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดอบรม รุ่น 2 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

Chaosua : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 1Chaosua : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 1article

บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด จัดอบรมรุ่น 1 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Cargill : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills) # 1Cargill : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills) # 1article

บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมรุ่น 1 @โคราช เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

BevChain Logistics : การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) BevChain Logistics : การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) article

บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 โดยมี อ.กันตินันท์ เดชจินดา เป็นวิทยากร

Kojima : การวิเคราะห์ DISC เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (The Four DISC Personality Types) Ver.1 # 2Kojima : การวิเคราะห์ DISC เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (The Four DISC Personality Types) Ver.1 # 2article

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 โดยมี อ.กันตินันท์ เดชจินดา เป็นวิทยากร

Carpets Inter : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) Carpets Inter : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article

บริษัท คาร์เปท อินเตอร์แนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม และวันที่ 6 กันยายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

METCO : สร้างพลังการทำงานเป็นทีม (Teamwork and Cooperation) # 1METCO : สร้างพลังการทำงานเป็นทีม (Teamwork and Cooperation) # 1article

บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดอบรมรุ่น 1 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

Kojima : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) # 3Kojima : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) # 3article

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรม รุ่น 3 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Kojima : การวิเคราะห์ DISC สำหรับผู้นำ (The Four DISC Personality Types for Management) Ver.2 # 2Kojima : การวิเคราะห์ DISC สำหรับผู้นำ (The Four DISC Personality Types for Management) Ver.2 # 2article

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรม Ver.2 รุ่น 2 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 โดยมี อ.กันตินันท์ เดชจินดา เป็นวิทยากร

DAIKIN : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) # 1DAIKIN : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) # 1article

บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ" (HR for Non HR) # 1 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]