ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


ภาพบรรยากาศการอบรม


RICOH : ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Creative Thinking for Success) RICOH : ความคิดสร้างสรรค์ สู่ความสำเร็จในการทำงาน (Creative Thinking for Success) article

บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 โดยมี อ.สมศักดิ์ชัย เลาหะพันธ์ เป็นวิทยากร

Thaitoken : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 4Thaitoken : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 4article

บริษัท โตเคน เทอร์โม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 16 และ 28 มีนาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SD : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 2SD : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 2article

บริษัท เอสดีไพโอเนีย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee) # 1Public Training : เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee) # 1article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 49Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 49article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

AGC : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 1AGC : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 1article

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TRTH : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) TRTH : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article

บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 45Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 45article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 45Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 58article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SD : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) รุ่น 1SD : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) #1article

บริษัท เอสดีไพโอเนีย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]