ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


DAIKIN : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) # 2DAIKIN : การบริหารงานบุคคลสำหรับหัวหน้างาน และผู้จัดการ (HR for Non HR) # 2article

บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด จัดอบรม รุ่น 2 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Quick Coat : การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Communication & Presentation Skills)Quick Coat : การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Communication & Presentation Skills)article

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 3 และ 5 ตุลาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Kojima : การวิเคราะห์ DISC เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (The Four DISC Personality Types) Ver.1 # 3Kojima : การวิเคราะห์ DISC เพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (The Four DISC Personality Types) Ver.1 # 3article

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรม รุ่น 3 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 โดยมี อ.กันตินันท์ เดชจินดา เป็นวิทยากร

TFS : การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับผู้จัดการ (Management Development Program)TFS : การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับผู้จัดการ (Management Development Program)article

บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 23-24 กันยายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

NISSEI : สร้างพลังการทำงานเป็นทีม (Teamwork and Cooperation) # 1NISSEI : สร้างพลังการทำงานเป็นทีม (Teamwork and Cooperation) # 1article

บริษัท นิซเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรม รุ่น 1 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

TEIJIN : 4 ทักษะสำหรับคนทำงานยุคใหม่ (4 Skills for Modern Worker)TEIJIN : 4 ทักษะสำหรับคนทำงานยุคใหม่ (4 Skills for Modern Worker)article

บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 โดยมี ดร.ปวีณา สงวนชม เป็นวิทยากร

ONE : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination) # 3ONE : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination) # 3article

บริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม รุ่น 3 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Ruamkit Rungrueng Group : การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างได้ผล (Change Management)Ruamkit Rungrueng Group : การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างได้ผล (Change Management)article

บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 โดยมี อ.ธวัชชัย บัววัฒน์ เป็นวิทยากร

TRTH : การติดตามผลการอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับผู้จัดการ (Follow up: Management Development Program)TRTH : การติดตามผลการอบรม การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับผู้จัดการ (Follow up: Management Development Program)article

บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมการติดตามผลการอบรมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

BevChain Logistics : การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) BevChain Logistics : การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) article

บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติคส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โดยมี ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

[Go to top]