dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


ภาพบรรยากาศการอบรม


Syngenta : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 9Syngenta : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 9article

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 51Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 51article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) # 23Public Training : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) # 23article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Syngenta : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 8Syngenta : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 8article

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด จัดอบรม เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SD : เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ (Self Development for Success) #3SD : เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ (Self Development for Success) #3article

บริษัท เอสดีไพโอเนีย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ITTC : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน และความสุขในการอยู่ร่วมกัน (7Q for Success)ITTC : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน และความสุขในการอยู่ร่วมกัน (7Q for Success)article

บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Starprint : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) Starprint : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SD : เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ (Self Development for Success) # 2SD : เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ (Self Development for Success) # 2article

บริษัท เอสดีไพโอเนีย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Italthai Engineering : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร(Train the Trainers)Italthai Engineering : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร(Train the Trainers)article

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ORIGIN EASON PAINT : แนวคิดและการตรวจประเมิน 5ส ที่มีประสิทธิภาพ (Audit Technique for 5S in Working Place)ORIGIN EASON PAINT : แนวคิดและการตรวจประเมิน 5ส ที่มีประสิทธิภาพ (Audit Technique for 5S in Working Place)article

บริษัท ออริจิน อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยกร

[Go to top]