ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)article

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ จัดอบรมออนไลน์เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TAS : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)TAS : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)article

บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Bridgestone : การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านคุณภาพสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ (Skill of Quality Performance for Operation) # 2Bridgestone : การเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านคุณภาพสำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ (Skill of Quality Performance for Operation) # 2article

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 โดยมี อ.สมศักดิ์ชัย เลาหะพันธ์ เป็นวิทยากร

MUSASHI : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership Development)MUSASHI : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership Development)article

บริษัท มูซาชิ ออโตพาร์ท จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Arçelik Hitachi : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) # 6Arçelik Hitachi : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) # 6article

บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมออนไลน์เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

MUSASHI : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills)MUSASHI : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills)article

บริษัท มูซาชิ ออโตพาร์ท จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

NCV : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement)NCV : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement)article

บริษัท นวลฉวีวิศวกรรม จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 64Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 64article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา (Swissotel Bangkok Ratchada) เมื่อวันที่ 28-29 เมษายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Kojima : เทคนิคการเพิ่มผลงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรด้วย PDCA (PDCA for Daily Productivity Improvement in Your Organization) # 1Kojima : เทคนิคการเพิ่มผลงานประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กรด้วย PDCA (PDCA for Daily Productivity Improvement in Your Organization) # 1article

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรมออนไลน์เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 โดยมี อ.ธวัชชัย บัววัฒน์ เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 77Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 77article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา (Swissotel Bangkok Ratchada) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]