dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


ภาพบรรยากาศการอบรม


LANDY HOME : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) LANDY HOME : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 48Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 48article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 61Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 61article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

PSP : ทักษะการวางแผนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ (Planning Skill for Success)PSP : ทักษะการวางแผนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ (Planning Skill for Success)article

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

vServePlus : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)vServePlus : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)article

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TAKEBE : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success)TAKEBE : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success)article

บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 โดยมี ดร.อิทธินันท์ สันทัศ เป็นวิทยากร

Syngenta : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 11Syngenta : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 11article

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Syngenta : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 10Syngenta : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 10article

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TMT : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)TMT : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)article

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

JTEKT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)JTEKT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)article

บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]