ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


ภาพบรรยากาศการอบรม


SD : เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ (Self Development for Success) #3SD : เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ (Self Development for Success) #3article

บริษัท เอสดีไพโอเนีย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ITTC : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน และความสุขในการอยู่ร่วมกัน (7Q for Success)ITTC : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน และความสุขในการอยู่ร่วมกัน (7Q for Success)article

บริษัท อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Starprint : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) Starprint : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SD : เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ (Self Development for Success) # 2SD : เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ (Self Development for Success) # 2article

บริษัท เอสดีไพโอเนีย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Italthai Engineering : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร(Train the Trainers)Italthai Engineering : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร(Train the Trainers)article

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ORIGIN EASON PAINT : แนวคิดและการตรวจประเมิน 5ส ที่มีประสิทธิภาพ (Audit Technique for 5S in Working Place)ORIGIN EASON PAINT : แนวคิดและการตรวจประเมิน 5ส ที่มีประสิทธิภาพ (Audit Technique for 5S in Working Place)article

บริษัท ออริจิน อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยกร

SD : เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ (Self Development for Success)SD : เทคนิคการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ (Self Development for Success) # 1article

บริษัท เอสดีไพโอเนีย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

APSARA : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)APSARA : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)article

บริษัท ปะการัง รีสอร์ท จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

APSARA : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)APSARA : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)article

บริษัท ปะการัง รีสอร์ท จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 โดยมี อ.ศิริรัตน์ จิรังสัจจาวิจิตร เป็นวิทยากร

Syngenta : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 7Syngenta : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 7article

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]