dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


ภาพบรรยากาศการอบรม


THT : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)THT : การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)article

บริษัท ไทยเมด ไฮเทค จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

Public Training : เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee) # 2Public Training : เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee) # 2article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 52Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 52article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TAKEBE : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success) # 2TAKEBE : เทคนิคการสอนงานให้ประสบความสำเร็จ (Coaching for Success) # 2article

บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมหลักสูตรเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 โดยมี ดร.อิทธินันท์ สันทัศ เป็นวิทยากร

SIIT : การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management)SIIT : การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management)article

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) 4 วัน รุ่นที่ 3 (วันที่ 1-2) เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากรDAT : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 3article

บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร 4 วัน รุ่นที่ 3 (วันที่ 1-2) เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

DAT : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 2DAT : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 2article

บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร 4 วัน รุ่นที่ 2 (วันที่ 1-2) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และวันที่ 2 กันยายน 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

BTG : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management) BTG : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management) article

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TANATEX : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน และความสุขในการอยู่ร่วมกัน (7Q for Success)TANATEX : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน และความสุขในการอยู่ร่วมกัน (7Q for Success)article

บริษัท ทานาเท็กซ์ เคมีเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Knight Frank : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) Knight Frank : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) article

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]