ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


หลักสูตร : การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างได้ผล (Change Management) # 2Kojima : การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างได้ผล (Change Management) # 2article

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรม รุ่น 2 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยมี อ.ธวัชชัย บัววัฒน์ เป็นวิทยากร

SYNTEC : เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Core Values & Culture for Success) # 5SYNTEC : เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Core Values & Culture for Success) # 5article

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรม รุ่น 5 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

CP ALL : Effective Feedback for Supervisor # 1CP ALL : Effective Feedback for Supervisor # 1article

บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด (CP ALL) จัดอบรม รุ่น 1 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยมี ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

TFS : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 2TFS : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 2article

บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด จัดอบรม รุ่น 2 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 71Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 71article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training รุ่น 71 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ปทุมธานีบริวเวอรี่ : การพัฒนาทักษะการปรับตัวสำหรับพนักงานยุคใหม่ (Situational Adaptability)ปทุมธานีบริวเวอรี่ : การพัฒนาทักษะการปรับตัวสำหรับพนักงานยุคใหม่ (Situational Adaptability)article

บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โดยมี อ.กันตินันท์ เดชจินดา เป็นวิทยากร

SYNTEC : เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Core Values & Culture for Success) # 4SYNTEC : เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Core Values & Culture for Success) # 4article

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรม รุ่น 4 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ปทุมธานีบริวเวอรี่ : การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)ปทุมธานีบริวเวอรี่ : การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ (Quality Awareness)article

บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

TFS : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 1TFS : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 1article

บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด จัดอบรม รุ่น 1 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SYNTEC : เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Core Values & Culture for Success) # 3SYNTEC : เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Core Values & Culture for Success) # 3article

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรม รุ่น 3 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]