ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


ภาพบรรยากาศการอบรม


SIIT : การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management)SIIT : การจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ (Conflict Management)article

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) 4 วัน รุ่นที่ 3 (วันที่ 1-2) เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากรDAT : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 3article

บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร 4 วัน รุ่นที่ 3 (วันที่ 1-2) เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

DAT : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 2DAT : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 2article

บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร 4 วัน รุ่นที่ 2 (วันที่ 1-2) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 และวันที่ 2 กันยายน 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

BTG : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management) BTG : เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management) article

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TANATEX : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน และความสุขในการอยู่ร่วมกัน (7Q for Success)TANATEX : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน และความสุขในการอยู่ร่วมกัน (7Q for Success)article

บริษัท ทานาเท็กซ์ เคมีเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Knight Frank : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) Knight Frank : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) article

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

LANDY HOME : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) LANDY HOME : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) article

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 48Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 48article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 61Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 61article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

PSP : ทักษะการวางแผนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ (Planning Skill for Success)PSP : ทักษะการวางแผนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ (Planning Skill for Success)article

บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]