ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


KBU : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) KBU : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า จัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TFS : หลักการบริหารหน้างานด้วย 3 Gen & 5 Why (3 Gen & 5 Why) TFS : หลักการบริหารหน้างานด้วย 3 Gen & 5 Why (3 Gen & 5 Why) article

บริษัท ไทยไฟน์ ซินเตอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 โดยมี อ.พิสิษฐ์ อุษยาพร เป็นวิทยากร

ภาพบรรยากาศอบรมอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ...ภาพบรรยากาศอบรมอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ...article
Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 75Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 75article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training รุ่น 75 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 87Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 87article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training รุ่น 87 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SYNTEC : เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Core Values & Culture for Success) # 6SYNTEC : เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Core Values & Culture for Success) # 6article

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรม รุ่น 6 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

MGC ETT : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) MGC ETT : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article

บริษัท เอ็มจีซี อิเล็กโทรเทคโน (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

WACOAL : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) WACOAL : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 6 และ 8 ธันวาคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

LANDY HOME : ศิลปะแห่งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (The Art of Communication) LANDY HOME : ศิลปะแห่งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (The Art of Communication) article

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โดยมี อ.นพเมศฐ์ สุวรรณนามัย เป็นวิทยากร

Quick Coat : การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Communication & Presentation Skills) # 2Quick Coat : การสื่อสารและการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Communication & Presentation Skills) # 2article

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด จัดอบรม รุ่น 2 เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]