ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


SYNTEC : เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Core Values & Culture for Success)SYNTEC : เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร สู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน (Core Values & Culture for Success)article

บริษัท ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Bridgestone : พัฒนากรอบความคิดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจ (Data Mindset Data Analysis and Decision Making) Bridgestone : พัฒนากรอบความคิดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจ (Data Mindset Data Analysis and Decision Making) article

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยมี อ.วัฒนศักดิ์ วิบูลย์ชัยกุล เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 66Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 66article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 79Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 79article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ภาพบรรยากาศการอบรมอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ...
Kojima : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)Kojima : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article

บริษัทในเครือ Kojima Industries Corporation จัดอบรมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 (Day 4) โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Quaker Houghton : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO)Quaker Houghton : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO)article

บริษัท เควกเกอร์ ฮาวท์ตัน (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Quick Coat : การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารทีมงาน (Productivity & Team Management)Quick Coat : การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริหารทีมงาน (Productivity & Team Management)article

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

JTEKT : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของหัวหน้างาน (Leadership Skills) # 2JTEKT : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของหัวหน้างาน (Leadership Skills) # 2article

บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

JTEKT : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)JTEKT : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)article

บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]