ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


ภาพบรรยากาศการอบรม


Syngenta:การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 6Syngenta : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 6article

บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SUBPRODUCT : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อความสำเร็จ (Attitude for success)Subproduct : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อความสำเร็จ (Attitude for success)article

บริษัท ทรัพย์โปรดักส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 โดยมี อ.ศิริรัตน์ จิรังสัจจาวิจิตร เป็นวิทยากร

 บริษัท ไต๋ รับเบอร์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7 ประการ" (7 Waste for Cost Reduction) รุ่น 1Ti Rubber : การลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste for Cost Reduction) # 2article

บริษัท ไต๋ รับเบอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

Ti Rubber : "การลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7 ประการ" (7 Waste for Cost Reduction) # 1Ti Rubber : การลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste for Cost Reduction) # 1article

บริษัท ไต๋ รับเบอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 47Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 47article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : Professional Supervisor # 60Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 60article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SRT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)SRT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)article

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

NOK : ภาวะผู้นำ 360 องศา (Leadership 360) # 3NOK : ภาวะผู้นำ 360 องศา (Leadership 360) # 3article

บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Sodick : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success)Sodick : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success)article

บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยมี อ.ประทีป วันมูดา เป็นวิทยากร

ภาพบรรยากาศอบรมอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ...ภาพบรรยากาศอบรมอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ...article
[Go to top]