ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


ภาพบรรยากาศการอบรม


CYBERPRINT GROUP : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement) # 2CYBERPRINT GROUP : Kaizen เพื่อการเพิ่มผลผลิต และปรับปรุงงาน (Kaizen for Productivity & Improvement) # 2article

บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

RWC : การเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำของผู้บริหาร (Leadership for Management)RWC : การเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำของผู้บริหาร (Leadership for Management)article

บริษัท ราชบุรีเวอลด์โคเจนเนอเรชั่น จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

LANDY HOME : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) LANDY HOME : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) article

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 49Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 49article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 62Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 62article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ประสิทธิ์มอเตอร์ปราจีนบุรี : เทคนิคการขายขั้นเทพกับลูกค้ายุค 4.0 (Selling Techniques)ประสิทธิ์มอเตอร์ปราจีนบุรี : เทคนิคการขายขั้นเทพกับลูกค้ายุค 4.0 (Selling Techniques)article

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์มอเตอร์ปราจีนบุรี จัดอบรมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 โดยมี ดร.ธนภัทร ธรรมากัลยากุล เป็นวิทยากร

YANMAR : การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง (Self-Leadership Mindset Development) YANMAR : การพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง (Self-Leadership Mindset Development) article

บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

vServePlus : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination) # 2vServePlus : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination) # 2article

บริษัท วีเซิร์ฟพลัส จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

DAT : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 3DAT : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 3article

บริษัท ไดวา คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร 4 วัน รุ่นที่ 3 (วันที่ 3-4) เมื่อวันที่ 13 และ 25 กันยายน 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ภาพบรรยากาศการอบรมอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ...
[Go to top]