dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


การยางแห่งประเทศไทย : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 2การยางแห่งประเทศไทย : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 2article

การยางแห่งประเทศไทย จัดอบรมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

การยางแห่งประเทศไทย : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 1การยางแห่งประเทศไทย : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 1article

การยางแห่งประเทศไทย จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) รุ่น 40 G2หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) รุ่น 40 G2article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 40 G1Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 40 G1article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 57Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 57article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TOP : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)TOP : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)article

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

CAPGA : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) # 4CAPGA : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) # 4article

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

AHT : จิตสำนึกด้านคุณภาพในการทำงาน (Quality Awareness) # 3AHT : จิตสำนึกด้านคุณภาพในการทำงาน (Quality Awareness) # 3article

บริษัท อัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.นันทชัย  อินทรอักษร เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) # 21Public Training : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) # 21article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ภาพบรรยากาศอบรมอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ...ภาพบรรยากาศอบรมอื่นๆ คลิ๊กที่นี่ ...article
[Go to top]