dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


AHT : จิตสำนึกด้านคุณภาพในการทำงาน (Quality Awareness) # 3AHT : จิตสำนึกด้านคุณภาพในการทำงาน (Quality Awareness) # 3article

บริษัท อัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.นันทชัย  อินทรอักษร เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) # 21Public Training : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) # 21article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 48Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 48article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

AGC : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO) # 6AGC : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO) # 6article

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Aicello : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน และความสุขในการอยู่ร่วมกัน (7Q for Success)Aicello : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน และความสุขในการอยู่ร่วมกัน (7Q for Success)article

บริษัท ไอเซโล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

EDL : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)EDL : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)article

บริษัท อีดีแอล ลามิเนตส์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TRTH : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO) TRTH : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO) article

บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Indorama : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 2Indorama : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 2article

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 9 และ 13 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Indorama : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 1Indorama : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 1article

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม และ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

MPO : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) MPO : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article

บริษัท เอ็มพีโอ เอเซีย จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 2 และ 6 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]