ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


ภาพบรรยากาศการอบรม


หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 46Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 46article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) Musashi : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article

 บริษัท มูซาชิ ออโตพาร์ท จำกัด จัดอบรม เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) # 3CAP GA : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) # 3article

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด จัดอบรม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 2Koito : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 2article

บริษัท ไทย โคะอิโท จำกัด จัดอบรม เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)#2BLC : จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness) #2article

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์คอสเมติค จำกัด  จัดอบรม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)BLC : จิตสำนึกด้านคุณภาพ (Quality Awareness)article

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์คอสเมติค จำกัด จัดอบรม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : ทัศนคติและวิสัยทัศน์ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Attitude & Vision for Success) #2Bangkokcrystal : ทัศนคติและวิสัยทัศน์ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Attitude & Vision for Success) #2article

บริษัท บางกอก คริสตัล จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "ทัศนคติและวิสัยทัศน์ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน" (Attitude & Vision for Success) รุ่น 2 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) Tir : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) article

บริษัท ไต๋ รับเบอร์ จำกัด จัดอบรม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : ทัศนคติและวิสัยทัศน์ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Attitude & Vision for Success) BCC : ทัศนคติและวิสัยทัศน์ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการทำงาน (Attitude & Vision for Success) # 1article

บริษัท บางกอก คริสตัล จำกัด จัดอบรม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) VTC : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article

ศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 
[Go to top]