ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


ภาพบรรยากาศการอบรม


Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 56Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 56article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Indorama : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 4Indorama : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 4article

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

AIRPORT RAIL LINK : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 43AIRPORT RAIL LINK : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 43article

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 28 กันยายน และ 5 ตุลาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

AIRPORT RAIL LINK : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 42AIRPORT RAIL LINK : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 42article

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 18 กันยายน และ 4 ตุลาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

AIRPORT RAIL LINK : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 41AIRPORT RAIL LINK : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 41article

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 17 และ 28 กันยายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Thai Bridgestone : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 3Thai Bridgestone : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 3article

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

AGC : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO) # 5AGC : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO) # 5article

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

EMC : ทักษะการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee) # 2EMC : ทักษะการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee) # 2article

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) # 10Public Training : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) # 10article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Somboon Group : การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Time Management) Somboon Group : การบริหารเวลาและการวางแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ (Time Management) article

บริษัท สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]