ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


Cargill : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 3Cargill : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 3article

บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรม รุ่น 3 เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

ONE : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)ONE : เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ (Effective Communication & Coordination)article

บริษัท โอเชี่ยน เน็ตเวิร์ค เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Cargill : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 2Cargill : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 2article

บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร รุ่น 2 เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Cargill : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 1Cargill : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 1article

บริษัท คาร์กิลล์ มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมรุ่น 1 เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2566 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 69Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 69article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

KBU : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) KBU : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) article

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า จัดอบรมให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

PCS : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรเพื่อการสอนงาน (Train the Trainers) # 10PCS : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรเพื่อการสอนงาน (Train the Trainers) # 10article

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 68Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 68article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 81Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 81article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TEIJIN : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Positive Thinking in Workplace)TEIJIN : การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Positive Thinking in Workplace)article

บริษัท เทยิน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 โดยมี อ.สาโรจน์ พึ่งไทย เป็นวิทยากร

[Go to top]