dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


ภาพบรรยากาศการอบรม


Ti Rubber : "การลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7 ประการ" (7 Waste for Cost Reduction) # 1Ti Rubber : การลดต้นทุนจากการสูญเสีย 7 ประการ (7 Waste for Cost Reduction) # 1article

บริษัท ไต๋ รับเบอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 47Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 47article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : Professional Supervisor # 60Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 60article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

SRT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)SRT : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)article

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

NOK : ภาวะผู้นำ 360 องศา (Leadership 360) # 3NOK : ภาวะผู้นำ 360 องศา (Leadership 360) # 3article

บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Sodick : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success)Sodick : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success)article

บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยมี อ.ประทีป วันมูดา เป็นวิทยากร

Public Training : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) # 11Public Training : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) # 11article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 50Public Training : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 50article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

BHIRAJ BURI : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)BHIRAJ BURI : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)article

กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี จัดอบรมเมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TRTH : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) TRTH : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) article

บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม และวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]