ReadyPlanet.com
dot
dot
Our Customer
Gallery
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
เพิ่มเพื่อนใน LINE ด้วยคิวอาร์โค้ด
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


ภาพบรรยากาศการอบรม


CP ALL : ทักษะการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Interpersonal Relationship Skills)CP ALL : ทักษะการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Positive Interpersonal Relationship Skills)article

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดอบรมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

TTTC : การเป็นผู้นำและที่ปรึกษากลุ่ม QCC (QCC Leader and Advisor Qctivity)TTTC : การเป็นผู้นำและที่ปรึกษากลุ่ม QCC (QCC Leader and Advisor Qctivity)article

บริษัท โตเคน เทอร์โม เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์

TOP : เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Performance Feedback)TOP : เทคนิคการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Performance Feedback)article

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

RIG : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 2RIG : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 2article

RIG จัดอบรม รุ่น 2 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

RIG : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 1RIG : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 1article

RIG จัดอบรม รุ่น 1 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

การยางแห่งประเทศไทย : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 2การยางแห่งประเทศไทย : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 2article

การยางแห่งประเทศไทย จัดอบรมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

การยางแห่งประเทศไทย : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 1การยางแห่งประเทศไทย : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 1article

การยางแห่งประเทศไทย จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) รุ่น 40 G2หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) รุ่น 40 G2article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 40 G1Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 40 G1article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 57Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 57article

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

[Go to top]