dot dot
dot
dot
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) # 10

หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) # 10

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training  หลักสูตร "การนำเสนออย่างมืออาชีพ" (Professional Presentation Skills) รุ่น 10 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร


Copyright © 2013 All Rights Reserved.