dot dot
dot
dot
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) # 1

หลักสูตร : การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building for Success) # 1

บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างทีมสู่ความสำเร็จ" (Team Building for Success) รุ่น 1 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร


Copyright © 2013 All Rights Reserved.