dot dot
dot
dot
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : ทักษะการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)

หลักสูตร : ทักษะการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ (Working with Different Generation Employee)

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการทำงานร่วมกับคนทุก Gen ให้ประสบความสำเร็จ" (Working with Different Generation Employee) เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร


Copyright © 2013 All Rights Reserved.