dot dot
dot
dot
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : การสร้างแรงจูงใจ และจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน (Motivation Techniques & Collaboration)

หลักสูตร : การสร้างแรงจูงใจ และจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน (Motivation Techniques & Collaboration)

บริษัท ร่วมกิจรุ่งเรือง เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างแรงจูงใจ และจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน" (Motivation Techniques & Collaboration) เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 


Copyright © 2013 All Rights Reserved.