dot dot
dot
dot
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


> หลักสูตร : การวางแผนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ (Action Plan for Success) # 1

หลักสูตร : การวางแผนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ (Action Plan for Success) # 1

บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร " การวางแผนปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ" (Action Plan for Success) รุ่น 1 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

 


Copyright © 2013 All Rights Reserved.