dot dot
dot
dot
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2018
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
รายละเอียด:

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา" (Leadership for Leader) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2018
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)
รายละเอียด:

บริษัท โมริโรคุ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2018
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : Core Competency & TRACE for Mangement รุ่น 1
รายละเอียด:

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "Core competency & TRACE for Mangement" รุ่น 1 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 มกราคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)
รายละเอียด:

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี จัดอบรมหลักสูตร "การนำเสนออย่างมืออาชีพ" (Professional Presentation Skills) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 20 มกราคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)
รายละเอียด:

บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา" (Leadership for Leader) เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 มกราคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน (Motivation & Conscious)
รายละเอียด:

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ปทุมธานี จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน" (Motivation & Conscious) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 ธันวาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) รุ่น 34
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร" (Train the Trainers) รุ่น 34 เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 13 ธันวาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 51
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) รุ่น 51 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 9 ธันวาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : จิตสำนึกในความสูญเสีย (Waste Awareness) # 3
รายละเอียด:

บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "จิตสำนึกในความสูญเสีย" (Waste Awareness) รุ่น 3 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 6 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 7 ธันวาคม 2017
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ (Personal Productivity)
รายละเอียด:

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร  "การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ" (Personal Productivity)  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  [ถัดไป]
Copyright © 2013 All Rights Reserved.