dot dot
dot
dot
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 12 ธันวาคม 2018
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 57
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน" (Professional Supervisor) รุ่น 57 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
รายละเอียด:

บริษัท ไทยโอซูก้า จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา" (Problem Solving & Decision Making) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) # 4
รายละเอียด:

บริษัท แคป โกลบอล อลูมิเนียม จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ" (Positive Thinking for Success) รุ่น 4 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : จิตสำนึกด้านคุณภาพในการทำงาน (Quality Awareness) # 3
รายละเอียด:

บริษัท อัสโน่ โฮริเอะ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "จิตสำนึกด้านคุณภาพในการทำงาน" (Quality Awareness) รุ่น 3 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.นันทชัย  อินทรอักษร เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) # 21
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training "การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ" (Positive Thinking for Success) # 21 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) # 48
รายละเอียด:

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training  หลักสูตร "การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา" (Leadership for Leader) รุ่น 48 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO) # 6
รายละเอียด:

บริษัท กระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมหลักสูตร "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So" (HO-REN-SO) รุ่น 6 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน และความสุขในการอยู่ร่วมกัน (7Q for Success)
รายละเอียด:

บริษัท ไอเซโล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "7Q กับความสำเร็จในการทำงาน และความสุขในการอยู่ร่วมกัน" (7Q for Success) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)
รายละเอียด:

บริษัท อีดีแอล ลามิเนตส์ จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ" (Positive Thinking for Success) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )
ดูรูปขนาดใหญ่
วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2018
ชื่ออัลบั้ม : หลักสูตร : การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So (HO-REN-SO)
รายละเอียด:

บริษัท โตเกียว โรคิ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมหลักสูตร "การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลัก Ho-Ren-So" (HO-REN-SO) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร 

จำนวนรูป : 12 รูป
( เข้าชมอัลบั้ม )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  [ถัดไป]
Copyright © 2013 All Rights Reserved.