dot dot
dot
dot
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


Walk Rally / Team Building

 การจัดกิจกรรม Team Building / Walk Rally

เพราะเราเชื่อมั่นว่า กิจกรรม Team Building / Walk Rally  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้

เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกันของคนในองค์กร 

ทำให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันด้วยความรัก  ความสามัคคี มีน้ำใจ

นำมาซึ่งการช่วยเหลือ ร่วมมือร่วมใจในการทำงาน

ส่งผลให้องค์กรมีความราบรื่นในการบริหารงาน คนทำงานก็มีความสุข

 

หากท่านสนใจจัดกิจกรรม Team Building / Walk Rally โปรดติดต่อเราสิครับ

หรือลองดูรูปแบบกิจกรรมจากเอกสารที่แนบมานี้ 

 

HEART S for success.pdf (คลิ๊ก)

 

 
 
 
acti02 acti03
acti04 acti05 acti06
acti07 acti08 acti09
acti10 acti11 acti12
picture 3 picture 8

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.