dot dot
dot
dot
dot

dot
dot

dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด เว็บไซต์ที่ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหลายหลักสูตร ด้วยวิธีการฝึกอบรมแนวใหม่ เพื่อองค์กรที่ไดนามิคอยู่ตลอดเวลา และเพื่อคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรอบรมจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ สอดแทรกประสบการณ์ กรณีศึกษา กิจกรรม เกมส์ คลิปวีดีโอสั้น รวมทั้งเทคนิคการฝึกอบรมใหม่ ๆ ไม่น่าเบื่อ เพื่อทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการอบรม และสามารถนำเทคนิคความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิทยากรมืออาชีพ เป็นผู้ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา...

....................................................................................................................................................................

กิจกรรม "จัดอบรมฟรี ทำดีเพื่อพ่อ" (ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับการจัดอบรมฟรี)

จัดอบรมฟรี ทำดีเพื่อพ่อ

Public Training 2560
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)  
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดา)  
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
**มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) 
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดา)  
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
**มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)ublic Training 2559

More...

การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) 2 วัน
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดา)  
อัตราค่าสัมมนา : 9,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 8,000 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
**มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)ublic Training 2559

More...

หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)

หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพด้วยการคิดเชิงบวก เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success) 
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดา)  
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
**มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)blic Training 2559

More...

เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)

หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดา)  
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
**มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)ublic Training 2559

More...

หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills)

หลักสูตร : การนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Skills) 
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดา)  
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
**มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...

หลักสูตร : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน และความสุขในการอยู่ร่วมกัน (7Q for Success)

หลักสูตร : 7Q กับความสำเร็จในการทำงาน และความสุขในการอยู่ร่วมกัน (7Q for Success) 
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดา)  
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
**มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...

การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรในองค์กร (Train the Trainer)


การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for success)


หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)


การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน


หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)


7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)


ภาพบรรยากาศการอบรม
TECHNO METAL : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)

บริษัท เทคโน เม็ททัล (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ปทุมธานี : การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานร่วมกัน (Motivation & Conscious)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ปทุมธานี จัดอบรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...

Public Training : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) # 34

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...

Public Training : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) # 51

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...

TK Garment : จิตสำนึกในความสูญเสีย (Waste Awareness) # 3

บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.ไมตรี บุญขันธ์ เป็นวิทยากร

More...

PANYA Consultants : การเพิ่มผลผลิตในตนเองเพื่อความสำเร็จ (Personal Productivity)

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร 

More...

บทความน่าสนใจ
มีวันนี้...เพราะ...วันดีเสมอicon

จากความเรียงเรื่อง “แม่ของฉัน” และเหตุการณ์ในวันนั้นใครจะไปเชื่อครับว่า ปัจจุบันนี้ ผมมีอาชีพเป็น “วิทยากร” ...

More...

Train the Trainers
เรื่องจริง! จากห้องอบรม Train the Trainersicon

ไม่ต้องใช้ power point ก็ยังสอนและเรียนรู้ร่วมกันได้ ... เพราะหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ร่วมกันประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ 

More...

เป้าหมาย...มีไว้สร้างคน
เป้าหมาย...มีไว้สร้างคนicon

มีคำกล่าวว่า “จงสร้างเป้าหมายในชีวิต แล้วเป้าหมายในชีวิตจะสร้างเรา” ดังนั้น การที่เราสร้างเป้าหมายให้กับตัวเอง ก็เหมือนกับ เรากำลังสร้างพิมพ์เขียวให้กับชีวิต ...

More...

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

ลูกค้าที่ไว้วางใจ บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 10 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 11 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 12 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 13 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 14 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 15 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 16 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 17 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 18 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 19 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 20 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 21 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 22 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 23 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 24 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 25 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 26 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 27 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 28 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 29 /30
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 30 /30
Copyright © 2013 All Rights Reserved.