dot dot
dot
dot


ภาพบรรยากาศการอบรมทั้งหมด กดไลท์เป็นกำลังใจให้เรา
ติดตามเราบนทวิตเตอร์
รวมเวบเพื่อนบ้าน
บริษัท เฟิร์ม ซับคอนแทรคเตอร์ จำกัด :: ให้บริการด้าน outsourcing
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: ทอฝัน :: ความสุขของการแบ่งปัน
ยุทธวินัย โชติจิรชยา :: โลกปรับเปลี่ยนหมุนวน คนแยบยลความคิด ชีวิตจึงต้องเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด เว็บไซต์ที่ให้บริการหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหลายหลักสูตร ด้วยวิธีการฝึกอบรมแนวใหม่ เพื่อองค์กรที่ไดนามิคอยู่ตลอดเวลา และเพื่อคนทำงานยุคใหม่ที่ต้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรอบรมจะเน้นการถ่ายทอดความรู้ สอดแทรกประสบการณ์ กรณีศึกษา กิจกรรม เกมส์ คลิปวีดีโอสั้น รวมทั้งเทคนิคการฝึกอบรมใหม่ ๆ ไม่น่าเบื่อ เพื่อทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการอบรม และสามารถนำเทคนิคความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีวิทยากรมืออาชีพ เป็นผู้ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา...

 

Public Training 2559
การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor)  
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดา)  
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
**มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)

More...

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader) 
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดา)  
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
**มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)ublic Training 2559

More...

การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers)

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร (Train the Trainers) 2 วัน
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดา)  
อัตราค่าสัมมนา : 7,500 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 7,000 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
**มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)ublic Training 2559

More...

เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)

หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดา)  
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
**มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)ublic Training 2559

More...

การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Professional Supervisor) 
สถานที่ : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค (ถ.รัชดา)  
อัตราค่าสัมมนา : 4,000 บาท/ท่าน (ไม่รวม Vat)
ราคาพิเศษ 3,500 บาท (ส่วนลดตามเงื่อนไข)
**มอบใบรับรองการฝึกอบรม (Certificate)blic Training 2559

More...

หลักสูตร : จิตสำนึกรักองค์กร ตอน ยังรักองค์กรของเราได้อีก...เยอะเลย   (Organization Awareness)


หลักสูตร : การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำของผู้บังคับบัญชา (Leadership for Leader)


การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน


การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรในองค์กร (Train the Trainer)


หลักสูตร : เทคนิคการตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making)


7Q เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (7Q for Success)


SODICK : เทคนิคการสอนงานแบบ OJT (On the job training)

บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 โดยมี ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร

More...

BPC : การพัฒนานักบริหารระดับต้น (Management Developing Program)

บริษัท เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...

SMARTRAC : วิธีการเป็นผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ (How to be a Successful Manager)

บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...

KEAK : การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานที่องค์กรปรารถนา (Professional Supervisor)

บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด  จัดอบรมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...

Public Training : เทคนิคการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา (Problem Solving & Decision Making) รุ่น 16

บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด จัดอบรม Public Training เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...

ChemEx : การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จำกัด จัดอบรมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 โดยมี อ.ยุทธวินัย โชติจิรชยา เป็นวิทยากร

More...

จากความเรียงเรื่อง “แม่ของฉัน” และเหตุการณ์ในวันนั้นใครจะไปเชื่อครับว่า ปัจจุบันนี้ ผมมีอาชีพเป็น “วิทยากร” ...

More...

Train the Trainers

ไม่ต้องใช้ power point ก็ยังสอนและเรียนรู้ร่วมกันได้ ... เพราะหัวใจสำคัญในการเรียนรู้ร่วมกันประกอบด้วยคำ 2 คำ คือ 

More...

เป้าหมาย...มีไว้สร้างคน

มีคำกล่าวว่า “จงสร้างเป้าหมายในชีวิต แล้วเป้าหมายในชีวิตจะสร้างเรา” ดังนั้น การที่เราสร้างเป้าหมายให้กับตัวเอง ก็เหมือนกับ เรากำลังสร้างพิมพ์เขียวให้กับชีวิต ...

More...

ลูกค้าที่ไว้วางใจ

ลูกค้าที่ไว้วางใจ บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 4 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 5 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 6 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 7 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 8 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 9 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 10 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 11 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 12 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 13 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 14 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 15 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 16 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 17 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 18 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 19 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 20 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 21 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 22 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 23 /24
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 24 /24
Copyright © 2013 All Rights Reserved.